Je bent hier: Home > Verzekeringen > Woonverzekering

Woonverzekering

Een woonverzekering is een combinatie van meerdere verzekeringen. Het bestaat altijd uit een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Meestal zit er ook een aansprakelijkheidsverzekering in het pakket.

Omdat je met een woonverzekering meerdere verzekeringen tegelijk afsluit bij dezelfde verzekeraar, kun je profiteren van een lagere premie. Wanneer je de opstalverzekering, inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering los afsluit, ben je vaak duurder uit.

Gebundelde verzekering

Opstalverzekering

Een opstalverzekering dekt de schade aan de opstal. Met de opstal wordt al het materiaal van de woning bedoeld dat niet te verhuizen is. Meestal zijn de fundering en het glas niet meeverzekerd. Je kunt er vaak wel voor kiezen om dit mee te verzekeren tegen een hogere premie.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering dekt de schade aan de inboedel. Met de inboedel wordt al het materiaal in het huis bedoeld dat wel te verhuizen is. De schade aan kostbaarheden wordt meestal niet gedekt. Dit kun je verzekeren door een kostbaarheidsverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je aan anderen veroorzaakt. Hieronder vallen materiële schade en letselschade. Dit valt vaak ook onder de woonverzekering, omdat de schade die wordt veroorzaakt door een gebrek aan de woning ook zal vergoed worden. Als iemand bijvoorbeeld zijn arm breekt doordat er een plank van de muur valt, dan wordt de schade vergoed.

Premie

De premies van woonverzekeringen worden door veel factoren bepaald. De ligging van je woning en de risicowaarde zijn twee belangrijke factoren. Daarnaast zijn ook de herbouwwaarde van de woning en de waarde van de inboedel van belang. Eventuele preventieve materialen, jouw schadeverleden en de dekkingen die je kiest bepalen ook de hoogte van de premie.

Als laatste hangt de hoogte van de premie af van het bedrag waarvoor je bent verzekerd. Je dient ervoor te zorgen dat dit bedrag zo dicht mogelijk bij de werkelijke waarde van de opstal en de inboedel ligt. Als dit bedrag lager ligt dan de werkelijke waarde, krijg je niet alle schade vergoed. Ligt dit bedrag hoger? Dan betaal je eigenlijk teveel premie voor je woonverzekering.


Advertentie

Finst

Populair op Financeinfo.nl