Je bent hier: Home > Cryptocurrency > Bitcoin

Cryptocurrency uitleg: wat is Bitcoin en wat zijn cryptomunten?

bitcoin blockchain

In de afgelopen jaren heeft Bitcoin de financiële wereld op zijn kop gezet. Het succes en de groei van deze baanbrekende digitale valuta hebben de aandacht getrokken van zowel investeerders als technologieliefhebbers. In dit artikel nemen we je mee op een reis naar het ontstaan van Bitcoin en verkennen we de onderliggende technologie die het mogelijk maakt: blockchain. Daarnaast zullen we ons richten op het belang van private en public keys in dit revolutionaire systeem.

Bitcoin is de grondlegger van de cryptocurrency sector en door de uitleg op deze pagina zou je beter moeten begrijpen wat cryptocurrency is en hoe het werkt.

Het ontstaan van Bitcoin

Bitcoin werd in 2008 geïntroduceerd door een mysterieuze persoon (of groep van personen) die bekend staat als Satoshi Nakamoto. Het idee achter Bitcoin was om een gedecentraliseerde digitale valuta te creëren die niet afhankelijk is van een centrale autoriteit, zoals een bank of overheid. De bankencrisis van 2008 was een inspiratiebron om een vorm van digitaal geld te ontwikkelen dat niet gemanipuleerd kan worden door banken of overheden. Heb je een bankrekening, dan wordt deze beheerd door een centrale partij, namelijk jouw bank. Er kan iets mislopen met jouw bank waardoor deze dreigt overkop te gaan en je mogelijk even de toegang verliest tot jouw geld. Evengoed kan de bank lastig doen over jouw transacties en kunnen ze bepaalde overschrijvingen blokkeren. Wil je bijvoorbeeld een grote overschrijving doen, dan moet je misschien wel toestemming vragen aan jouw bank om de limieten op jouw rekening te verhogen. Je bent dus afhankelijk van de goodwill van een centrale partij. Door het beheer van een rekening te decentraliseren in een blockchain, zal je als gebruiker dus meer controle hebben over jouw geld.

Satoshi Nakamoto publiceerde een whitepaper waarin hij de technische details van Bitcoin beschreef en lanceerde de eerste versie van de software in 2009. Tot op vandaag weten we niet wie Satoshi echt is en na enkele jaren is hij ook van het toneel verdwenen. Hij stopte toen met het posten van bijdragen op het Bitcoin forum. Hierdoor is Bitcoin een gedecentraliseerd netwerk zonder een leider aan het hoofd, waardoor het echt het 'geld van het volk' is geworden.

Private en Public Keys

Wie bitcoin koopt en zelf wil bewaren op een eigen wallet, zal zijn cryptomunten 'geleverd' krijgen op een publiek adres, de zogenaamde 'public key'. Dit is een reeks cijfers en letters die je zou kunnen vergelijken met een IBAN rekeningnummer. In de blockchain wordt bewaard welk adres over hoeveel munten beschikt. Omdat de blockchain publiek is, kan iedereen wel zien hoeveel bitcoin er op een adres staan. Niemand weet echter van wie dat adres is en daarom zeggen we dat Bitcoin pseudoniem is. Het is niet anoniem, want zodra iemand weet welk jouw adres is, kunnen ze al je vorige transacties zien.

De eigenaar van zulk een adres heeft in zijn 'wallet' de 'private key' of private sleutel bewaard. Deze private sleutel is nodig om transacties te bevestigen, net zoals je een pincode nodig hebt om geld af te halen van jouw bankrekening. Het is essentieel om je private key veilig en geheim te houden, omdat het de toegang geeft tot je Bitcoin wallet. De veiligste manier om deze sleutels te bewaren is door gebruik te maken van een zogenaamde hardware wallet of cold wallet. Beginners kunnen echter perfect hun cryptocurrency in een online wallet bij een crypto exchange bewaren, tenminste als je slechts voor een beperkt bedrag aan cryptomunten bezit.

Het gebruik van private en public keys in Bitcoin zorgt voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwen. De private key fungeert als een digitale handtekening en biedt cryptografische zekerheid voor transacties. Het garandeert dat alleen de eigenaar van de private key transacties kan autoriseren, waardoor fraude en misbruik worden voorkomen.

Blockchain: de ruggengraat van Bitcoin

Het succes van Bitcoin is te danken aan de revolutionaire technologie erachter: blockchain. Blockchain is een gedistribueerd grootboeksysteem dat transparantie, veiligheid en integriteit biedt aan het Bitcoin-netwerk. Telkens wanneer iemand een stukje bitcoin verstuurt naar iemand anders, wordt deze transactie geregistreerd en vastgelegd in een block. Dat block wordt aan de vorige blocks vastgekoppeld en zo krijg je een keten van opeenvolgende blokken. Door de blokken aan mekaar te koppelen kan er in een oud blok niets meer gewijzigd worden, want dan zouden alle daarop volgende blokken ook gewijzigd moeten worden. Dat maakt bitcoin veilig om als geld te gebruiken.

Nodes en mijners

Bitcoin draait op een een gedecentraliseerd netwerk van computers, de zogenaamde nodes en mijners, die allemaal een volledige kopie van de blockchain hebben. Duizenden nodes of computers, wereldwijd verspreid, zorgen ervoor dat de Bitcoin blockchain operationeel is. Wanneer iemand een bitcoin wil verzenden naar iemand anders, zal nagegaan worden of deze persoon wel werkelijk deze bitcoin bezit én of deze bitcoin nog niet uitgegeven is. Dit is mogelijk omdat elke node alle vorige transacties kan raadplegen. Omdat deze informatie over duizenden computers is bewaard, wordt het onmogelijk voor kwaadwillende actoren om de gegevens in de blockchain te vervalsen.

Wanneer de nodes een transactie goedkeuren, wordt deze klaargemaakt om in een block gestopt te worden. Het is vervolgens aan de mijners om dat block effectief te maken. Gemiddeld gezien wordt er om de tien minuten een nieuw block gemijnd. Het mijnen zelf draait om het vinden van een correcte hash.

Een hashing functie neemt een input, doet hier een bewerking mee en geeft als output een reeks cijfers en letters terug. Iedereen kan vervolgens berekenen of deze hash correct is, maar met een hash de oorspronkelijke informatie weer samenstellen is niet mogelijk. Het gaat dus over one way ecryption.

In het Bitcoin netwerk wordt bepaald aan welke voorwaarde deze hash moet voldoen. Dit is de zogenaamde moeilijkheidsgraad die regelmatig aangepast wordt. De mijner die als eerste een hash kan vinden die aan de voorwaarden voldoet, mag het block mijnen en krijgt als beloning nieuwe bitcoin uitgekeerd.

Hoe verloopt het mijnen nu technisch? Alle informatie in een block wordt samen met de hash van het vorige block bij mekaar gezet. Vervolgens voegt de mijner een cijfer toe. Al deze gegevens vormen samen de input die gebruikt wordt om een hash te berekenen. Voldoet deze hash niet aan de voorwaarde? Dan wijzigt de mijner het willekeurige cijfer. Zo maken mijners duizenden berekeningen, tot één mijner de juiste oplossing heeft gevonden. Deze wordt nagekeken door het netwerk, waarna het block toegevoegd wordt aan de blockchain. Gemiddeld gebeurt dit om de tien minuten. Wanneer de blokken te snel komen, zal de moeilijkheidsgraad verhoogd worden om weer richting de tien minuten te evolueren.

Voor het berekenen van deze hash is zware hardware nodig en het vraagt bovendien veel elektriciteit. Een mijner die de Bitcoin blockchain wil aanvallen en de inhoud van een block wil wijzigen, moet dus enorm veel rekenkracht inzetten om dat klaar te spelen. Om te slagen is er meer dan 51% van de rekenkracht van het volledige netwerk nodig, wat in de praktijk onmogelijk is geworden. De hardware en elektriciteit die hier voor nodig is zou miljoenen kosten.

Het belang van het decentrale netwerk

Bitcoin draait op een open, globaal en decentraal netwerk. Dat heeft veel voordelen.

  • Door het decentraal karakter is de Bitcoin blockchain verspreid over duizenden nodes. Een overheid heeft dus geen vat op dit netwerk. Moest Bitcoin draaien op één of enkele centraal geleide servers, dan zou een overheid dit veel makkelijker kunnen verbieden en onder controle krijgen.
  • Het Bitcoin netwerk is open: iedereen kan er aan deelnemen, zonder toegangsbarrières. Wie een wallet installeert is helemaal klaar om bitcoin te gebruiken. Er is geen identiteitsverificatie of er moeten geen papieren worden ingevuld om toegang te krijgen.
  • Bitcoin is censuurbestendig. Een overheid of een bank heeft er geen vat op. In het traditionele banksysteem kunnen transacties teruggedraaid worden of simpelweg niet uitgevoerd worden, wanneer de bank oordeelt dat er een te groot risico aan verbonden is. Dit komt vooral tot uiting bij transacties naar andere contintenten. Probeer maar eens geld over te schrijven naar een Afrikaans land! In sommige gevallen sluit de bank simpelweg jouw rekening. Tijdens de bankencrisis werden er in sommige landen ook beperkingen opgelegd aan bankrekeningen, zoals een limiet op het bedrag dat dagelijks mocht afgehaald worden. Een bitcoin wallet valt onder jouw controle en kan nooit door iemand anders gesloten worden en er kunnen nooit beperkingen of limieten worden opgelegd.

Conclusie

Bitcoin heeft de wereld van financiën op zijn kop gezet en blockchain heeft zich bewezen als een revolutionaire technologie. Door private en public keys te gebruiken, biedt Bitcoin een veilige en vertrouwde manier om transacties uit te voeren zonder tussenkomst van centrale autoriteiten. Het is een fascinerend systeem dat ons laat zien hoe bitcoin de toekomst van financiën helpt vormgeven.

Nog meer informatie over bitcoin lees je in het meer dan 150 pagina's tellende e-book "Bitcoin & crypto uitgelegd", dat je gratis kan downloaden.


Advertentie

Finst

Populair op Financeinfo.nl