Je bent hier: Home > Belastingen > Belastingschijven

Belastingschijven Nederland

Iedereen die in Nederland woont moet belasting betalen over het inkomen. De inkomstenbelasting betaal je aan de Belastingdienst.

Er bestaan 3 categorieën in de inkomstenbelasting: box 1 (werk en woning, bijvoorbeeld loon of winst uit onderneming en inkomsten uit verhuur van de eigen woning), box 2 (aanmerkelijk belang) en box 3 (sparen en beleggen). De tarieven zijn verschillend per box. Tevens kan de overheid de tarieven elk jaar wijzigen.

Het belastbaar inkomen voor box 1 bekom je door je inkomsten te verminderen met de aftrekposten. Bij de inkomsten horen je loon/wedde, winst uit een onderneming, de gekregen uitkeringen, pensioenen enzovoorts. Voorbeelden van kosten die mogen worden afgetrokken zijn de rente op een hypotheeklening, werknemersaftrek (o.a. reiskosten voor woon-werkverkeer), sommige ziektekosten, betaalde premies voor een lijfrenteproduct, giften,...

De belastingschalen in 2023 zien er als volgt uit:

Belastingschijven 2023 - jonger dan AOW leeftijd

Wat is de AOW leeftijd?

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 Vanaf € 0 t/m € 73.031 36,93%
schijf 2 Vanaf € 73.031 49,50%

Belastingschijven 2023 - ouder dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 Vanaf € 0 en < € 37.149 19,03%
schijf 2 Vanaf € 37.149 en < € 73.031 36,93%
schijf 3 Vanaf € 73.031 49,50%

Meer informatie: Rijksoverheid.nl


Belastingschijven in de vorige jaren

2022 - jonger dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 Vanaf € 0 t/m € 69.398 37,10%
schijf 2 Vanaf € 68.398 49,50%

2022 - ouder dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 Vanaf € 0 en < € 35.130 19,17%
schijf 2 Vanaf € 35.130 en < € 69.398 37,07%
schijf 3 Vanaf € 69.398 49,50%

2021 - jonger dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 Vanaf € 0 t/m € 68.508 37,10%
schijf 2 Vanaf € 68.508 49,50%

2021 - ouder dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 Vanaf € 0 en < € 35.130 19,20%
schijf 2 Vanaf € 35.130 en < € 68.508 37,10%
schijf 3 Vanaf € 68.508 49,50%

2020 - jonger dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 Vanaf € 0 t/m € 68.508 37,35%
schijf 2 Vanaf € 68.508 49,50%

2020 - ouder dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 Vanaf € 0 en < € 35.375 19,45%
schijf 2 Vanaf € 35.375 en < € 68.507 37,35%
schijf 3 Vanaf € 68.507 49,50%

2019 - jonger dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 Vanaf € 0 en < € 20.384 36,65%
schijf 2 Vanaf € 20.384 en < € 33.994 38,10%
schijf 3 Vanaf € 33.994 en < € 68.507 38,10%
schijf 4 Vanaf € 68.507 51,75%

2019 - ouder dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 Vanaf € 0 en < € 20.383 18,75%
schijf 2 Vanaf € 20.383 en < € 34.817 20,20%
schijf 3 Vanaf € 34.817 en < € 68.507 38,10%
schijf 4 Meer dan € 68.507 51,75%

Je inkomen valt niet gelijk binnen een bepaalde schijf. Eerst moet er nog gekeken worden op welke heffingen er aanspraak gedaan mag worden. Hieruit volgt dan het bedrag dat wel binnen de belastingschijven zal vallen. Over dit bedrag zal dan uiteindelijk belasting betaald moeten worden. De belasting moet elk jaar afgedragen worden.

Jaarlijks veranderen de bedragen en de percentages binnen de belastingschijven ook. Elk jaar stelt de overheid deze schijven dus opnieuw vast, waarbij hogere inkomens in een hoger belastingtarief vallen dan lagere inkomens.

Merk op: Vanaf 2020 zijn er maar 2 belastingschijven.


Uitleg inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is een rijksbelasting die iedereen betaalt die in Nederland woont en inkomsten krijgt. Meestal betaalt men belasting gedurende het jaar via een voorlopige aanslag of via de werkgever. Maar ook wanneer men geen inkomsten heeft, heeft men met belasting te maken.

Heffingskortingen

Naast de belastingschijven kunnen belastingbetalers ook profiteren van heffingskortingen. Heffingskortingen zijn kortingen op het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Enkele veelvoorkomende heffingskortingen zijn de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting. Deze kortingen verminderen het totale bedrag aan belasting dat je verschuldigd bent.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Naast de inkomstenbelasting betalen belastingbetalers ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is een verplichte premie voor de basiszorgverzekering die wordt ingehouden op het inkomen. Het tarief voor de Zvw-bijdrage is eveneens opgebouwd uit schijven, maar deze tarieven verschillen per jaar en worden apart vastgesteld.

Gevolgen voor belastingbetalers

De belastingschijven hebben verschillende gevolgen voor belastingbetalers. Personen met een lager inkomen vallen in de lagere belastingschijven en betalen dus een lager percentage aan inkomstenbelasting. Hogere inkomens vallen in de hogere belastingschijven en betalen een hoger percentage aan inkomstenbelasting. Het is belangrijk om te begrijpen in welke schijf jouw inkomen valt om je belastingverplichtingen te kunnen inschatten.

Raadpleeg de Belastingdienst of een belastingadviseur voor specifiek advies met betrekking tot jouw persoonlijke situatie. 

Aangifte doen

Om betaalde belasting terug te krijgen of om verschuldigde belasting te betalen moet je jaarlijks aangifte doen. Als je in Nederland woont moet je aangifte doen over jouw inkomsten. Maar ook wanneer je in het buitenland woont en inkomsten uit Nederland ontvangt kan je misschien aangifte moeten doen. Vaak krijg je hierover een bericht, maar zelfs zonder bericht is het mogelijk dat je aangifte moet doen.

Aangifte doe je via het aangifteprogramma inkomstenbelasting via de belastingdienst. Wanneer je een brief hebt ontvangen moet de aangifte voor de uiterste inleverdatum bij de belastingdienst binnen te zijn. De uiterste inleverdatum staat vermeld op deze brief, meestal is dit 1 april. Lukt het niet om voor deze datum aangifte te doen, dan kan je uitstel aanvragen. Je vraagt dit digitaal of telefonisch aan.

Wanneer een aangifte volledig is ingevuld dan kan deze via het aangifteprogramma digitaal worden verzonden. Een papieren aangifteformulier verstuur je met de post. Wil je nog iets aanvullen of wijzigen, dan moet je opnieuw een aangifte insturen.

Herinnering

De belastingdienst stuurt meestal eerst een herinnering aan wie niet op tijd aangifte doet. Wanneer je vervolgens nog geen aangifte doet, volgt een aanmaning. In deze aanmaning wordt een uiterste aangiftedatum opgegeven. Heb je op die datum nog niets aangegeven? Dan krijg je een verzuimboete. De belastingdienst maakt ook een schatting van jouw inkomen om de verschuldigde belasting te bepalen. Wie opzettelijk geen aangifte of een onjuiste of onvolledige aangifte doet, kan een vergrijpboete krijgen.

Aanslag

Na de aangifte ontvang je een voorlopige aanslag. Op deze aanslag staat hoeveel belasting je moet betalen, of eventueel terugkrijgt. Deze voorlopige aanslag is gebaseerd op de gegevens die bij de aangifte zijn ingevuld. Hiermee ontvang je alvast een bedrag terug of betaal je al belasting.

Wanneer een voorlopige aanslag niet klopt, kan deze worden gewijzigd door opnieuw aangifte te doen. Wanneer er een bedrag moet worden betaald volgens de aanslag, is het belangrijk om al wel te betalen of uitstel van betaling aan te vragen.

Na een voorlopige aanslag ontvang je altijd een definitieve aanslag. Deze komt meestal overeen met de voorlopige aanslag maar er kunnen verschillen zijn. Ook kan het zijn dat je na een aangifte direct de definitieve aanslag ontvangt.

Correctiebrief

Wanneer bepaalde gegevens uit de eigen aangifte afwijken van de gegevens die de belastingdienst bezit, ontvang je een brief waarin staat dat de belastingdienst wil corrigeren en waarom zij dat willen. Dit is de correctiebrief. Wanneer een aangifte onvolledig is kan het ook zijn dat je een verzoek ontvangt om informatie te sturen.

Wanneer een aangifte met nieuwe gegevens en de gegevens van de belastingdienst volledig is, kan de Belastingdienst de aangifte eventueel corrigeren. Daarna ontvang je de definitieve aanslag. Wanneer een aangifte is gecorrigeerd maar men is het daar niet mee eens, dan kan men bezwaar tegen deze aanslag maken. Ook wanneer men een navorderingsaanslag heeft ontvangen waar men het niet mee eens is kan men hier bezwaar tegen maken. Bezwaar kan men maken door middel van het online of schriftelijke bezwaarformulier op de website van de belastingdienst.


Advertentie

Finst

Populair op Financeinfo.nl