Je bent hier: Home > Belastingen > Belastingschijven > 2012

Nederlandse Belastingschijven voor 2012

Het belastbaar inkomen voor box 1 bekom je door je inkomsten te verminderen met de aftrekposten. Bij de inkomsten horen je loon/wedde, winst uit een onderneming, de gekregen uitkeringen, pensioenen enzovoorts. Voorbeelden van kosten die mogen worden afgetrokken zijn de rente op een hypotheeklening, werknemersaftrek (o.a. reiskosten voor woon-werkverkeer), sommige ziektekosten, betaalde premies voor een lijfrenteproduct, giften,...

De belastingschijven in 2012 zien er als volgt uit:

Belastingschijven 2012 - jonger dan AOW leeftijd

Wat is de AOW leeftijd?

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 18.945 33,10%
schijf 2 € 18.946 t/m € 33.863 41,95%
schijf 3 € 33.864 t/m € 56.491 42,00%
schijf 4 € 56.492 of meer 52,00%

Belastingschijven - ouder dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 18.945 15,20%
schijf 2 € 18.946 t/m € 34.055 24,05%
schijf 3 € 34.056 t/m € 56.491 42,00%
schijf 4 € 56.492 of meer 52,00%

Meer informatie: Rijksoverheid.nl