Je bent hier: Home > Belastingen > Belastingschijven > 2017

Nederlandse Belastingschijven voor 2017

Het belastbaar inkomen voor box 1 bekom je door je inkomsten te verminderen met de aftrekposten. Bij de inkomsten horen je loon/wedde, winst uit een onderneming, de gekregen uitkeringen, pensioenen enzovoorts. Voorbeelden van kosten die mogen worden afgetrokken zijn de rente op een hypotheeklening, werknemersaftrek (o.a. reiskosten voor woon-werkverkeer), sommige ziektekosten, betaalde premies voor een lijfrenteproduct, giften,...

De belastingschijven in 2017 zien er als volgt uit:

Belastingschijven 2017 - jonger dan AOW leeftijd

Wat is de AOW leeftijd?

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 Vanaf € 0 en < € 19.982 36,55%
schijf 2 Vanaf € 19.982 en < € 33.791 40,80%
schijf 3 Vanaf € 33.791 en < € 67.072 40,80%
schijf 4 € 67.072 of meer 52,00%

Belastingschijven 2017 - ouder dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 Vanaf € 0 en < € 19.982 18,65%
schijf 2 Vanaf € 19.982 en < € 34.130 22,90%
schijf 3 Vanaf € 34.130 en < € 67.072 40,80%
schijf 4 € 67.072 of meer 52,00%

Meer informatie: Rijksoverheid.nl