Je bent hier: Home > Leningen > Doorlopend krediet

Doorlopend krediet

Je vergelijkt best de voorwaarden en mogelijkheden van een doorlopend krediet bij de onderstaande aanbieders. Op hun websites kan je ook berekenen hoeveel je kan lenen.

Aanbieders

Als je tijdelijk over wat ruimere financiële middelen wilt beschikken, is het doorlopend krediet heel geschikt. Het is door zijn grote flexibiliteit een van de meest voorkomende leenvormen. Als je in de toekomst kosten verwacht waarvan je de hoogte niet precies kan inschatten, zoals reparatiekosten voor je auto of huishoudelijke toestellen, aankopen van nieuwe toestellen, regelmatig wat kleine verbouwingswerken,... dan biedt een doorlopend krediet een goede uitkomst. Bij het doorlopend krediet moet je vooraf niet weten wat je precies wilt kopen en wanneer. Je sluit gewoon het doorlopend krediet af en je neemt geld op wanneer dat nodig is.

Kredietlimiet

Als je een doorlopend krediet afsluit wordt een maximaal bedrag vastgelegd dat je op kan nemen: het maximale kredietbedrag of de kredietlimiet. Als je aanvraag is goedgekeurd kun je op elk gewenst moment geld opnemen. Er mag echter maar geld worden opgenomen tot de afgesproken kredietlimiet. De geldverstrekker zal beoordelen hoeveel geld dat je maximaal mag opnemen. Dit kan bijvoorbeeld 13.400 euro zijn dat je mag lenen. Tot aan dat bedrag mag je dan geld opnemen. Je kan bijvoorbeeld 4 keer 2.500 euro opnemen en één keer 3.400 euro.

Je hoeft het bedrag van de kredietlimiet dus niet op te nemen, je hoeft het ook niet in één keer op te nemen. Maar het mag wel. Net zo vaak en net zo veel als je zelf wilt, zolang je maar beneden het maximale te lenen bedrag, de kredietlimiet, blijft.

Als je geen geld nodig hebt, dan heb je met het doorlopend krediet altijd nog een financiële reserve achter de hand. Wat het doorlopend krediet ook als voordeel biedt is dat je kunt aflossen op ieder moment dat jou schikt. Als je vervroegd wilt aflossen, dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Heb je een gedeelte van het bedrag afgelost en je hebt toch weer wat extra geld nodig? Dan kun je het gewoon weer opnemen, tot het maximale bedrag dat je met de geldverstrekker hebt afgesproken.

Maandelijks bedrag

Bij aanvang van het doorlopend krediet worden er afspraken gemaakt over de hoogte van het bedrag dat je maandelijks af zult lossen. Dit bedrag is opgebouwd uit rente en een vast aflossingsdeel. De rente die je betaalt wordt bepaald door middel van de marktrente die op dat moment geldt, en kan hierdoor variëren. Je hebt dus te maken met een variabele rente. Dit is heel anders dan bij een persoonlijke lening. Bij een persoonlijke lening is er sprake van een vast rentepercentage. Bij een doorlopend krediet weet je dus niet waar je volgend jaar aan toe bent.

Aanvragen

Als je geïnteresseerd bent in het doorlopend krediet dan kun je een adviesgesprek aanvragen bij je bank. Je zult in dit gesprek alle informatie krijgen die nodig is om tot een goede keuze te komen. Het is hierbij belangrijk dat je goed weet hoeveel geld je wellicht in de toekomst nodig zult hebben en welk aflossingsbedrag je maandelijks kan missen. Als je je situatie helder overziet dan is het ook mogelijk een doorlopend krediet via internet aan te vragen. Bijna alle grote banken bieden namelijk ook online deze flexibele leenvorm aan.

Voordelen

  • Erg flexibel, steeds extra geld achter de hand, direct opneembaar, ook via pinnen
  • Alleen rente betalen over het opgenomen bedrag
  • Niets opgenomen? Niets te betalen
  • Opgenomen bedrag maandelijks in stukken terug betalen
  • Vervroegd aflossen is steeds mogelijk

Nadelen

  • Variabele rente: kan dus wel eens oplopen
  • Gezien de mogelijkheid er toch is: krediet kan aanzetten tot koopwoede

Conclusie

Samenvattend is het doorlopend krediet een leenvorm waarbij je zelf bepaalt hoeveel je opneemt, en een vast bedrag maandelijks aflost. De looptijd van de lening verschilt en er zijn geen kosten aan verbonden als je vervroegd wilt afbetalen. Tot slot is bij het doorlopend krediet standaard dat er een overlijdensrisicodekking geldt.


geld lenen kost geld

Advertentie

Finst

Populair op Financeinfo.nl