Je bent hier: Home > Leningen > Huurkoop financiering

Huurkoop financiering

Een veel voorkomende manier van lenen is de financiering via een huurkoop. Hierbij wordt altijd een overeenkomst gesloten tussen 3 partijen: de financieringsinstelling, de leverancier van de goederen en jijzelf. De huurkoop financiering is altijd aan een object verbonden en wordt meestal benut voor de aanschaf van producten als een auto. Deze vorm van lenen wordt ook wel een aflopend goederenkrediet genoemd. Huurkoop verschilt vooral van andere kredieten doordat je pas eigenaar van het product wordt na de laatste aflostermijn.

Huurkoop kan gezien worden als een bijzondere leenvorm, waarbij het duurzame product als onderpand gebruikt wordt van de overeenkomst. Aangezien de verschaffer van het product eigenaar blijft, kan deze zijn rechten doen gelden als de betalingsverplichtingen niet worden nagekomen. De verschaffer van het product kan in dat geval teruggave eisen van het product.

Maandelijkse termijnen

Bij huurkoop financiering wordt het leenbedrag afgelost in maandelijkse termijnen. Deze zijn van te voren afgesproken. Het maandelijks te betalen bedrag is altijd opgebouwd uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Net als bij een persoonlijke lening kan het deel dat al afgelost is niet opnieuw worden opgenomen.

Eigendomsoverdracht

De huurkoopfinanciering verschilt van lease doordat de eigendomsoverdracht aan het einde van de looptijd rechtsgeldig is en dus niet optioneel. Huurkoop verschilt van koop op afbetaling doordat de eigendomsoverdracht pas aan de huurkoper wordt toegekend aan het einde van de periode. Als je een huurkoop financiering afsluit kun je kiezen voor verschillende looptijden van de lening. Deze looptijd kan 12 maanden duren, maar ook 72 maanden. Het rentebedrag is van te voren vastgesteld en verandert in de looptijd niet.

Flexibiliteit

De flexibiliteit van de huurkoop financiering bestaat uit het feit dat je het termijnbedrag op een deel van het kredietbedrag kan baseren. Dit betekent dat je aan het einde van de afgesproken periode nog een openstaand schuldsaldo hebt. Dit bedrag wordt ook wel de slottermijn genoemd. Het is mogelijk dit bedrag in een keer af te lossen, maar voor de slottermijn kan ook een nieuwe financiering worden afgesloten. Het voordeel van de huurkoop is dat het krediet goedkoper is, en dat bij niet-naleving van de huurkoopverplichting alleen maar het product borg staat en weer ingeleverd moet worden. Er kan geen beslaglegging op inkomsten plaatsvinden door de product- of kredietverstrekker.

Nadeel

Een van de nadelen van huurkoop is dat de koper een hoge rente zal moeten betalen. Huurkoop is een leenvorm, die vaak gebruikt wordt voor de financiering van de aanschaf van bijvoorbeeld een auto. Indien je op basis van huurkoop een nieuwe auto gaat aanschaffen bij de dealer, zal er vaak een verplichting volgen voor het afsluiten van een allrisk autoverzekering. Op het moment dat de auto total loss gereden wordt, ben je nog wel verplicht om aan de aflossingsverplichtingen van de overeenkomst tot huurkoop te voldoen. Ben je niet allrisk verzekerd, dan heb je en geen auto meer en moet je nog lange tijd betalen voor een auto, die je niet meer hebt. Het is dan ook zinvol om eerst andere leenvormen te bekijken, die meer voordelen te bieden hebben dan het kopen op basis van huurkoop.


geld lenen kost geld

Advertentie

Finst

Populair op Financeinfo.nl