Je bent hier: Home > Verzekeringen > Zorgverzekering > Zorgtoeslag

Zorgtoeslag aanvragen

Met de zorgtoeslag krijg je van de overheid een bijdrage om de kosten van je verplichte Nederlandse zorgverzekering wat lichter te maken.

Waarom zorgtoeslag?

Nederland is een sociale rechtsstaat, dat wil zeggen dat de overheid jou steunt bij het voldoen van je sociale verplichtingen. Het afsluiten van een basiszorgverzekering is verplicht voor elke Nederlandse burger. Naast de basisverzekering is het ook mogelijk om optioneel een aanvullende verzekering af te sluiten. De maandelijkse kosten van een dergelijke verzekering kunnen flink oplopen, daarom biedt de overheid mensen met een lager inkomen financiële steun in de vorm van zorgtoeslag. De overheid kan deze zorgtoeslag bekostigen uit de ontvangen belastingen, hierdoor zorgen we feitelijk allemaal een beetje voor elkaar.

Voorwaarden voor zorgtoeslag

Ben je net 18 jaar geworden (of word je binnenkort 18 jaar oud), ben je net in Nederland komen wonen of had je eerder nog geen recht op zorgtoeslag? De kans is zeer groot dat je zorgtoeslag aan kunt vragen! Vrijwel iedereen in Nederland kan gebruik maken van de zorgtoeslag regeling van de overheid. Je moet namelijk al een vrij hoog loon hebben om hiervoor niet meer in aanmerking te komen. De hoogte van de zorgtoeslag die je ontvangt is ook afhankelijk van jouw inkomsten. Hoe meer je verdient, hoe minder zorgtoeslag je zal ontvangen. Zorgtoeslag aanvragen is tegenwoordig helemaal niet moeilijk, je kunt dit namelijk gemakkelijk via het internet doen.

Kom je er nu pas achter dat je eigenlijk in voorgaande jaren ook al recht zou hebben gehad op zorgtoeslag? Het is bij alle toeslagen mogelijk om deze met terugwerkende kracht (dus over vorige jaren) aan te vragen. Zorgtoeslag aanvragen voor voorgaande jaren doe je ook gemakkelijk online.

Hoe zorgtoeslag aanvragen?

Je hoeft maar 1 keer zorgtoeslag aan te vragen. Als je nu al zorgtoeslag ontvangt, hoef je dus geen aparte aanvraag meer te doen voor een volgend kalenderjaar.

Je kan zorgtoeslag zelf aanvragen, of je kan de hulp inroepen van specialisten.

Uiterlijk 31 december van het huidige jaar krijg je bericht over de hoogte van jouw zorgtoeslag in het volgende jaar: de "voorschotbeschikking". De belastingdienst houdt tijdens deze beschikking geen rekening met het feit dat je inkomen zal veranderen.

Voor je voorschotbeschikking gebruikt de Belastingdienst de gegevens die je aan hen hebt doorgegeven. Kloppen deze gegevens nog op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar? Dan hoef je niets te doen. Kloppen deze gegevens niet? Dan moet je een wijziging doorgeven. Vooral je toetsingsinkomen is van wezenlijk belang. De zorgtoeslag is immers inkomens afhankelijk. Hoe hoger je inkomen des te lager je toeslag.

Zorgtoeslag voorschot

De zorgtoeslag die je ontvangt van de belastingdienst is in principe een voorschot. Het voorschotbedrag wordt vastgesteld aan de hand van het door jou geschat toetsingsinkomen over het jaar. Aan het eind van het jaar controleert de belastingdienst of je teveel, te weinig of voldoende zorgtoeslag hebt ontvangen. Dit doen ze aan de hand van de gegevens die de belastingdienst ontvangt van je werkgever(s) of aangifte inkomstenbelasting.

Heb je al meer zorgtoeslag gekregen dan het jaarbedrag op de nieuwe beschikking? Dan moet je het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Hiervoor krijg je een acceptgiro. Ongeveer een week nadat je de acceptgiro hebt ontvangen, krijg je een brief hierover. In deze brief staat wat je moet doen om een betalingsregeling te treffen.

Voorbeeld:

Je denkt in het begin van het jaar dat jouw toetsingsinkomen € 25.000.- zal bedragen. Dit toetsingsinkomen vul je in bij de aanvraag van je zorgtoeslag. Aan het eind van het jaar blijkt dat jouw inkomen veel hoger is, namelijk € 34.500. Op basis van dit inkomen heb je recht op minder of geen zorgtoeslag. Het terug te betalen bedrag krijg je van de belastingdienst tijdens de definitieve afrekening. Indien je inkomen stijgt is het wel handig om je toetsingsinkomen bij de belastingdienst te wijzigen zodat je niet teveel zorgtoeslag ontvangt.

Recht op zorgtoeslag?

Aan het aanvragen van zorgtoeslag zijn natuurlijk wel enkele regels verbonden, zo is het niet voor iedereen mogelijk om deze toeslag aan te vragen. Een van de eisen is bijvoorbeeld dat je de Nederlandse nationaliteit moet hebben en ook woonachtig moet zijn in Nederland. Om het voor jou allemaal overzichtelijk te houden gaan we in de volgende alinea verder in op de eisen die gelden voor het zorgtoeslag aanvragen.

Om zorgtoeslag te mogen ontvangen, moet je 18 jaar of ouder zijn, de Nederlandse nationaliteit hebben, een Nederlandse zorgverzekering hebben en je inkomen mag niet te hoog zijn. Wie jonger is dan 18 jaar hoeft geen premie voor de zorgverzekering te betalen en krijgt dus ook geen zorgtoeslag. Ben je 18 jaar of ouder, en is je inkomen niet hoger dan de grens, dan kun je zorgtoeslag krijgen.

De zorgtoeslag kan in sommige situaties wel oplopen tot meer dan €80 per maand. Het is dus zeker de moeite waard om uit te zoeken of je in aanmerking komt voor de zorgtoeslag. Zorgtoeslag is een persoonlijke tegemoetkoming / toeslag van de overheid om de premie van je zorgverzekering betaalbaar te houden. Of je recht hebt op zorgtoeslag en hoeveel, is in hoofdzaak afhankelijk van de samenstelling van je huishouden (alleenstaand, gezin, partner etc.) en de hoogte van het verzamelinkomen.

Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. Voor je toeslagpartner geldt dit ook. Soms kun je toch zorgtoeslag krijgen ook al heb je niet de Nederlandse nationaliteit.

Niet elk rechtmatig verblijf in Nederland geeft recht op een toeslag. Zonder zorgverzekering krijg je geen zorgtoeslag. Als je niet in Nederland verzekerd bent, of als je niet zelf een zorgverzekering hebt afgesloten in Nederland, kun je geen zorgtoeslag krijgen. Je inkomen mag ook niet te hoog zijn. Niet te hoog betekent: lager dan € 28.720 per jaar (in 2018). Als je een toeslagpartner hebt, mag je inkomen samen maximaal € 35.996 per jaar zijn.

Om welk inkomen gaat het bij de zorgtoeslag?

Het inkomen waarmee de Belastingdienst rekent, noemt men toetsingsinkomen. Doe je aangifte inkomstenbelasting? Dan is het verzamelinkomen jouw toetsingsinkomen. Doe je geen aangifte inkomstenbelasting? Dan is het toetsingsinkomen het totaal van je brutoloon, -pensioen en -uitkeringen. Het toetsingsinkomen kun je berekenen op de website van de Belastingdienst.

Wijzigingen doorgeven

Je zorgtoeslag is gebaseerd op de gegevens die de belastingdienst van je heeft. Verandert er iets in jouw situatie? Geef dit dan direct aan de belastingdienst door. Je krijgt dan altijd het juiste toeslagbedrag. Zo voorkom je dat je te weinig toeslag krijgt of dat je later moet terugbetalen.

Hoe zet ik mijn zorgtoeslag stop?

Op elk moment van het jaar kun je doorgeven dat je geen zorgtoeslag meer wilt ontvangen.

Wanneer gaat de wijziging in?

Wijzigingen gaan in op de datum die je in het programma invult.

Ingangsdatum nieuw rekeningnummer

Er zijn ongeveer 2 weken nodig om je wijziging te verwerken. Vanaf dan wordt de zorgtoeslag uitbetaald op het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven.

Wie geeft de wijziging door?

Alleen de aanvrager van de zorgtoeslag mag wijzigingen doorgeven. Als je de aanvraag voor de zorgtoeslag hebt gedaan, dan ben jij de aanvrager. Heb je een toeslagpartner? Dan moet hij of zij de wijziging ook ondertekenen.

Wanneer geef ik een wijziging door?

Geef wijzigingen altijd direct aan de overheid door. Weet je nu al dat er binnenkort iets verandert? Krijg je bijvoorbeeld loonsverhoging of ga je samenwonen? Geef dat dan alvast door. Is er eerder iets veranderd en heb je dat nog niet doorgegeven? Doe dat dan alsnog.


Advertentie

Finst

Populair op Financeinfo.nl